Оферта (публічний договір)

Публічний договір купівлі-продажу товару в інтернет-магазині «kalyania.com.ua»

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними й офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару , а також ін формації, що міститься на сайті інтернет-магазину «kalyania.com.ua»: https://kalyania.com.ua/ (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) фізичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.

1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Інтернет-магазин «kalyania.com.ua» - веб-сторінка https://kalyania.com.ua/.

1.2. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

1.3. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надані пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті .

1.5. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором , що оформляється одним з нижче вказаних способів:

1.5.1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;

1.5.2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за фізичною адресою Продавця, яка вказана на Сайті;

1.5.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;

1.5.4. шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення на Товар;

1.5.5. усного замовлення Товару по телефону або іншим запропонованим способом на Сайті.

1.6 . З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

1.7 . Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

1.8. Доставка - безпосередня передача Товару від Продавця до служби доставки, для подальшого транспортування в зазначену Покупцем адресу доставки, на платних або безкоштовних умовах.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічним договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання даного Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристиками матеріалу, з якого Товар вироблений і з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару та їх значення і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ЙОГО ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (Гривня) за одиницю Товару.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена у виставленому рахунку.

3.4. Ціни, зазначені на Сайті, можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у разі розміщення індивідуального замовлення Товару.

3.5. При реєстрації на Сайті, Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

3.5 .1 Прізвище та ім'я Покупця або вказаної ним особи (Отримувача) .

3.5.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця).

3.5.3. Адреса електронної пошти.

3.5 .4. Контактний телефон.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, вказаних в рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

4.1.2 безготівковим - через будь-який банк згідно виписаного рахунку-фактури;

4.1.3 готівкою або через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» або Ibox;

4.1.4 оплата через додаток Приват24.

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.3. Покупець зобов'язується оплатити 100 (сто)% вартості Товару в день доставки згідно п.п. 4.9. Договору Товару в разі наявності замовленого Товару на складі Продавця.

4.4. У разі відсутності Товару на складі у Продавця оплата Товару здійснюється наступним чином:

4.4.1. Покупець зобов'язується оплатити до 100 (ста)% вартості Товару протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту Замовлення;

4.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники інтернет-магазину і/або кур'єр, і/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.6. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право ненадання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усуненню з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.7. Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто)% вартості замовленого Товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення.

4.8. Поставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

4.9. Доставка замовленого Товару здійснюється наступними способами:

4.9.1. Продавцем з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки (до під'їзду будинку);

4.9.2. Кур'єрською або експедиторської службою за рахунок Покупця;

4.9.3. Покупцем зі складу Продавця , в разі наявності технічної можливості;

4.9.4. Іншою експедиторської службою за рахунок Покупця.

4.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

4.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба.

4.12. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця.

4.13. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом 45 (сорока п'яти) робочих днів з моменту отримання попередньої оплати Товару в порядку, передбаченому Публічним договором, в разі відсутності Товару на складі у Продавця.

4.14. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

4.15. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто)% оплати вартості Товару.

4.16. У випадку, передбаченому п.п. 4.9.1. даного Договору, Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні Замовлення.

4.17. У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 - п.п. 4.9. 4 . даного Договору вартість доставки повідомляється менеджерами Продавця в телефонному режимі на зазначений Покупцем номер телефону до/або в день відправки Товару.

4.18. При доставці Товару і відсутності Покупця в зазначеному місці і часу, що було вказано в замовленні, нараховується платна повторна доставка відповідно до тарифів.

4.19. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару у разі відсутності Товару в наявності (на складі).

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ГАРАНТІЯ НА ТОВАР

5 .1. Якість Товару, що пропонується Продавцем через Інтернет-магазин, відповідає вимогам і стандартам, передбаченим до даної категорії товарів чинним законодавством України.

5 .2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробником Товару.

5 .3. Права Покупця у випадках виявлення недоліків придбаного Товару передбачені чинним законодавством України.

5 .4. Доставка Продавцю Товару, в якому Покупцем виявлені недоліки, здійснюється за рахунок Покупця.

5.5. Недоліками (дефектами) не визнаються: "бульбашки" в стінках колби, вкраплення в стінках або її прозорість.

5.6. Комплектація продукції може змінюватися в залежності від партії товару і залежить від виробника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6 .2. У разі порушення Покупцем строків оплати товару, Продавець має право стягнути з Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, за кожен день прострочення.

6.3. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань цього Публічного договору.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

7.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

7.2.2. за рішенням суду;

7.2.3. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

7.2.4. в разі відсутності Товару в наявності (на складі) і відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

8.4. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченою установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

8.5. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

8.6. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети.

8.7. У разі, якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товарів на Сайті.

8.8. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 5 (п'яти) років.